lunes, 25 de octubre de 2010

[ III tast homenatge a Francisco Hoya ]

I que dir-vos en el tercer homenatge a “Francisco Hoya” que no haguem comentat anteriorment. És realment difícil no caure en la reiteració i en la definició d'algú, que com ell provenia de terres llunyanes, que va arribar a un paratge industrial amb poca o cap complicitat en el món de la bona gastronomia i el vi.

Qui podia explicar que l'art del bon menjar, del bon beure formaven part de la cultura del país. Descobrir Restaurants, Cuiners, la terra i els seus fruits, com el vi, era una cosa que en l'àmbit social no estava a l'abast i respecte de qualsevol.
Però des de l'anonimat i amb l'obstinació i esforç diari en el món de les assegurances li va permetre desenvolupar una afició amb l'únic lucre d'aprendre, de cultivar-se culturalment i de compartir bons moments amb la família, amb els seus amics i els seus companys de viatge.

Sense adonar-nos, aquest s'ha convertit en l'esperit de "La Terrassa del Vi". Ens reunim al voltant d'una taula per cultivar l'interior mitjançant el propi fruit de la vida, tastem un cop i un altre, parlem, intercanviem coneixements, idees i opinions, i a poc a poc com amb la oxigenació d'un gran vi ens convertim en aliats, amics, familiars i companys d'un llarg camí.

Per això és important homenatjar la figura de “Francisco Hoya”, és el símbol que manté viu el batec de la pròpia afició.

Paco Hoya gràcies per compartir amb tots nosaltres aquest ànim, i gràcies Quim Vila, que per motius professionals no ha pogut assistir, a Mariano García, Juan Manuel Martín, Bruno Colomer, Javier Álvarez, José Sánchez, Xavier Llombart, Joan Pena, Linda Díaz , Xavier Capel i Jordi Cols per l'esforç que heu realitzat per viatjar amb nosaltres i en mantenir viu el camí de Francisco Hoya.

El tast realment espectacular, un homenatge al món del vi, vam començar amb tota l'artilleria, "La Panesa d'Emilio Hidalgo", continuem amb el primer plat contundent de la nit, una vertical de "Mauro" (00-02-07-08 ), un altre plat fort, la vertical de "Sant Román" (01-04-07-08), seguim amb la prova de dos vins base per a elaboració de Cava, un "Chardonnay" i l'altre "Pinot Noir", "M ª Cristina de Codorniu 2007 i 2008 ", dos conceptes completament diferents, el primer un Cava que recorda les notes bàsiques de" Champagne "i el segon el primer Cava" Blanc de Noir "del mercat, cent per cent" Pinot Noir ", raïm negre vinificada en blanc, la demostració d'elegància a Cava. I prenem una mica d'aire per començar la recta final, del que sens dubte, podia anomenar-se el tast de l'any. Comencem el sopar amb "Denasiado Corazón 2009 del Bierzo", el menys atrevit d'aquest vi és la seva etiqueta, una autèntica joia, continuem amb "Mauro VS 2005" i "Terreus 2005", una altra demostració de personalitat, caràcter i benestar del nostre amic Mariano García i per si hi hagués estat poc, un autèntic espectacle enològic, el "Pedro Ximenez" de "Emilio Hidalgo", el gran mite Santa Ana Per si fos poc, tots i cada un d'aquests magnífics vins van ser comentats pels seus pares , que millor manera per entendre l'esforç que consisteix en omplir una taula de bones ampolles. Per cert, els nostres sentits van maridar l'Homenatge amb un sopar digne d'estrelles signada per la Gran Xef "Silvia Hernández".

Y que deciros en el tercer homenaje a Francisco Hoya que no hayamos comentado anteriormente. Es realmente difícil no caer en la reiteración y en la definición de alguien, que como él provenía de tierras lejanas, que llegó a un paraje industrial con poca o ninguna complicidad en el mundo de la buena gastronomía y el vino.

Quien podía explicar que el arte del buen comer, del buen beber formaban parte de la cultura del país. Descubrir Restaurantes, Cocineros, la tierra y sus frutos, como el vino, era algo que en el ámbito social no estaba al alcance y respeto de cualquiera.

Pero desde el anonimato y con el empeño y esfuerzo diario en el mundo de los seguros le permitió desarrollar una afición con el único lucro de aprender, de cultivarse culturalmente y de compartir buenos momentos con su familia, con sus amigos y sus compañeros de viaje.

Sin darnos cuenta, este se ha convertido en el espíritu de “La Terrassa del Vi”. Nos reunimos alrededor de una mesa para cultivarnos el interior mediante el propio fruto de la vida, catamos y recatamos, hablamos, intercambiamos conocimientos, ideas y pareceres, y poco a poco como con la oxigenación de un gran vino nos convertimos en aliados, amigos, familiares y compañeros de un largo camino.

Por esto es importante homenajear la figura de Francisco Hoya, es el símbolo que mantiene vivo el latido de la propia afición.

Paco Hoya gracias por compartir con todos nosotros este ánimo, y gracias Quim Vila, que por motivos profesionales no ha podido asistir, a Mariano García, Juan Manuel Marin, Bruno Colomer, Javier Álvarez, José Sánchez, Xavier Llombart, Joan Pena, Linda Díaz, Xavier Capel y Jordi Cols por el esfuerzo que habéis realizado para viajar con nosotros y en mantener vivo el camino de Francisco Hoya.

La cata realmente espectacular, un homenaje al mundo del vino, empezamos con toda la artillería, “La Panesa de Emilio Hidalgo”, continuamos con el primer plato contundente de la noche, una vertical de “Mauro” (00-02-07-08), otro plato fuerte, la vertical de “San Román” (01-04-07-08), seguimos con la prueba de dos vinos base para elaboración de Cava, un “Chardonnay” y el otro “Pinot Noir”, “Mª Cristina de Codorniu 2007 y 2008”, dos conceptos completamente distintos, el primero un Cava que recuerda las notas básicas de “Champagne” y el segundo el primer Cava “Blanc de Noir” del mercado, cien por cien “Pinot Noir”, uva tinta vinificada en blanco, la demostración de elegancia en Cava. Y tomamos un poco de aire para empezar la recta final, de lo que sin duda, podía denominar-se la cata del año. Empezamos la cena con “Demasiado Corazón 2009 del Bierzo”, lo menos atrevido de este vino es su etiqueta, una autentica joya, continuamos con “Mauro VS 2005” y “Terreus 2005”, otra demostración de personalidad, carácter y bien estar de nuestro amigo Mariano García y por si hubiera sido poco, un auténtico espectáculo enológico, el “Pedro Ximenez” de “Emilio Hidalgo”, el gran mito Santa Ana. Por si fuera poco, todos y cada uno de estos magníficos vinos fueron comentados por sus padres, que mejor forma para entender el esfuerzo que consiste en llenar una mesa de buenas botellas. Por cierto, nuestros sentidos maridaron el Homenaje con una cena digna de estrellas firmada por la Gran Xef “Silvia Hernández”.


No hay comentarios: