miércoles, 12 de octubre de 2011

[BOMBOLLES ROSÀCIES]

Segons el “Diccionari de la Llengua Catalana de d’Institut d’Estudis Catalans ” les Bombolles són glòbuls d’aire o gas a l’interior d’un líquid i Rosàcies és l’adjectiu que ens indica similitud al color Rosa.

Si tenim en compte el cupatge que generen aquestes definicions amb que en aquesta ocasió ens centràvem amb Vins de doble fermentació al estil tradicional de “Champagne “ podem extreure com a títol del Tast “Bombolles Rosàcies”.

Fins aquí és fantàstic, ja tenim el títol, però que fem? Un recorregut per les “Bombolles Rosàcies del món? Només els grans “Champagne” ? Els DO Cava d’última generació? Tot plegat és un gran dilema, tant per la representació d’aquests vins, com per la seva elaboració i com no, el seu consum, quants cops davant de la carta del Restaurant hem llegit “Cava...Rosé” i hem pensat : Quina Por!

Doncs lluitem contra les fòbies !! Plantegem una sessió didàctica amb exemples quotidians i per totes les butxaques, bé per les buides i les gairebé buides, que hi ha crisi, d’aquells en que ens permeti desenvolupar-nos amb criteri davant d’un aparador de la “Vinacoteca” del barri o a la carta d’aquell Restaurant que ens ha recomanat un amic, potser si així els sorprenem.

Per tal de equiparar les opcions per destacar a totes les ampolles ideem un ordre aleatori, que sigui l’atzar qui esculli el quan hem de provar l’un o l’altre, així totes jugant amb les mateixes opcions.

Per començar podem escollir un elaborador clàssic, dels que podem dir d’ofici, “Caves Nadal” i el seu “Salvatge Rosé” un Reserva Brut cent per cent Pinot Noir de la collita 2008 amb un color pàl·lid per una curta maceració del most amb el gra de raïm, que recorda aromàticament els fruits vermells, però sobretot molt cremós i fresc en boca.

I ja posats a compartir taula amb elaboradors que fan escola, per què no provar el nou “Intens 2007” de “Recadero”, aquest és un Brut Nature, sorprenent amb el cupatge atrevit de Pinot (majoritària) i Monestrell, com el seu nom indica és “Intens”, tant en color, com en nas i en boca, en podríem dir un Cava vermell, alta representació de fruits del bosc amb lleugeres notes de criança, els seus vins passen per bótes de roure durant dos mesos abans de començar xampanyitzar-se i així li aporten estructura.

Un dels Brut Rosé sempre ha destacat per la seva potència és el “Roger Goulart”, aquest també utilitza la “Monestrell” que reforça la base de “Garnatxa” (ja portem quatre varietals diferents només en tres caves, i això que diuen hi ha poca diferència entre els caves...) el color rosat de cirera, segons l’elaborador la verema es fa abans d’alba i maceració a baixa temperatura per extreure sensacions més destacades. Notes de maduixa i cirera, amb una acidesa justa, bombolla ben integrada i una llarga cremositat i ben estructurat.

Ara que hem esmentat la “Nit” podem provar el de “Raventós i Blanc”, potser el Rosé DO Cava més de moda, sorprèn per la utilització del Varietals habituals, “Xarel·lo” , “Parellada”, predomina el “Macabeu” i una petita dosi de “Monestrell” que li aporta un color suau, podem dir que feble i molt elegant. Destaquen les notes cítriques de fruita blanca fresca i amb lleuger toc de “cassis”. De carbònic suau és envol vent, llarg i lleugeres notes amargues que recorden en boca igual que nas la fruita fresca.

No oblidem la recuperació dels raïms d’abans de la “fil·loxera”, en aquest cas el “Trepat de Freixenet”. El varietal li aporta lleugeres notes de color, si són lleugeres. Els seus aromes són mitjos en intensitat però elegants destaquen les mores molt equilibrades amb els cítrics propis de la poma verda, amb un lleuger final floral. El seu pas en boca és fresc, bona harmonia amb el carbònic, i petites notes de regalèssia que li aporten una dosi de complexitat.

Ostres, si ja ens atrevim en raïms clàssics per la elaboració de caves tradicionals, també ho podem fer amb “Champagne”, i un d’aquells que tots ens proposem tastar almenys un cop a la vida és “Louis Roderer” aquest cop amb el seu “Vintage Rosé 2005” fet amb “Chardonay” i “Pinot Noir”, aquí ja hi trobem diferencies entre la elaboració de “Caves” i els “Champagne”. Aquests últims no maceren el tot el most amb la pell dels raïms de color per obtenir tonalitats vermelles, sinó el que fan és vinificar cada varietal per separat i barrejar vins (blanc+negre=rosat). Li observem un color que recorda el del “Salmó” , aromàticament és complexa, amb un recorregut que va des dels fruits vermells a fruits secs torrats, passant pel camí per notes cremoses, de pastisseria i fins tot records vegetals i minerals. En boca destaca la seva acidesa, la fruita fresca i volum, de carbònic molt suau és cremós llarg i lleugeres notes finals a torrats.

Va i ara una sorpresa, el desconegut el “Charles de Cazanove” amb Chardonay, Pinot Noir (predominant) i Pinot Meunier. De color salmó intens, amb extraordinàries notes de fruita confitada i equilibri amb la presència persistent de pètals de rosa. En boca és voluminós, amb un carbònic fràgil i ben integrat, i persisteixen les notes florals, pètals, i lleugers tocs minerals que deixen un post gust sorprenen.

I per què no acabar amb un final de cine, de la mà de “Bollinger Rosé” amb “Chardonay” , “Pinot Noir” i destaquen la presència de “Pinot Meunier”, amb color Coure, notes aromàtiques que fan pensar amb la criança del vi, fruits secs i un lleuger final de fruita fresca. En el seu pas en boca podem experimentar la seva acidesa molt integrada amb el carbònic, que és suau i que destaca el tacte sedós que ens deixa, amb un post gust llarg de final fruitós.

Bé doncs, un tast en que em pogut observar l’amplitud en la elaboració tant en varietals com en formes que ens han portat a taula 8 expressions diferents però tots amb un element comú, les “Bombolles Rosàcies”.

Según el "Diccionario de la Lengua Catalana de de Instituto de Estudios Catalanes" las Burbujas son glóbulos de aire o gas en el interior de un líquido y Rosáceas es el adjetivo que nos indica similitud al color Rosa.

Si tenemos en cuenta la mezcla que generan estas definiciones con que en esta ocasión nos centramos con Vinos de doble fermentación al estilo tradicional de "Champagne" podemos extraer como título de la Cata "Burbujas Rosáceas".

Hasta aquí es fantástico, ya tenemos el título, pero que hacemos? Un recorrido por las "Burbujas Rosáceas del mundo? Sólo los grandes "Champagne"? Los DO Cava de última generación? Todo ello es un gran dilema, tanto por la representación de estos vinos, como por su elaboración y como no, su consumo, cuántas veces ante la carta del Restaurante hemos leído "Cava ... Rosé" y hemos pensado: Qué Miedo!.

Pues luchamos contra las fobias! Planteamos una sesión didáctica con ejemplos cotidianos y para todos los bolsillos, bien por las vacios y las casi vacios, que hay crisis, de aquellos en que nos permita desarrollarnos con criterio ante un escaparate de la "Vinacoteca" del barrio o en la carta de aquel Restaurante que nos ha recomendado un amigo, tal vez si así le sorprendemos.

Para equiparar las opciones para destacar en todas las botellas ideamos un orden aleatorio, que sea el azar quien elija el cuándo debemos probar uno u otro, así todas jugando con las mismas opciones.

Para empezar podemos escoger un elaborador clásico, de los que podemos decir de oficio, "Cavas Nadal" y su "Salvatge Rosé" un Reserva Brut cien por cien “Pinot Noir” de la cosecha 2008 con un color pálido por una corta maceración del mosto con el grano de uva, que recuerda aromáticamente los frutos rojos, pero sobre todo muy cremoso y fresco en boca.

Y ya puestos a compartir mesa con elaboradores que hacen escuela, por qué no probar el nuevo "Intens 2007" de "Recadero", este es un Brut Nature, sorprendiendo con un coupage atrevido de Pinot (mayoritaria) y Monastrell, como su nombre indica es "Intenso", tanto en color como en nariz y en boca, podríamos decir un Cava rojo, alta representación de frutos del bosque con ligeras notas de crianza, sus vinos pasan por barricas de roble durante dos meses antes de empezar xampanyitzar y así le aportan estructura.

Uno de los Brut Rosé siempre ha destacado por su potencia es el "Roger Goulart", éste también utiliza la "Monastrell" que refuerza la base de "Garnacha" (ya llevamos cuatro varietales diferentes sólo en tres cavas, y eso que dicen hay poca diferencia entre los cavas ...) el color rosado de cereza, según el elaborador la vendimia se hace antes de amanecer y maceración a baja temperatura para extraer sensaciones más destacadas. Notas de fresa y cereza, con una acidez justa, burbuja bien integrada y una larga cremosidad y bien estructurado.

Ahora que hemos mencionado la "Nit" podemos probar el de "Raventós i Blanc", quizás el Rosé DO Cava más de moda, sorprende por la utilización del Varietales habituales, "Xarel.lo", "Parellada", predomina el "Macabeo" y una pequeña dosis de "Monastrell" que le aporta un color suave, podemos decir que débil y muy elegante. Destacan las notas cítricas de fruta blanca fresca y con ligero toque de "casis". De carbónico suave es despegue viento, largo y ligeras notas amargas que recuerdan en boca al igual que la nariz la fruta fresca.

No olvidemos la recuperación de las uvas de antes de la "filoxera", en este caso con el "Trepat” de “Freixenet". El varietal le aporta ligeras notas de color, si son ligeras. Sus aromas son medios en intensidad pero elegantes destacan las moras muy equilibradas con los cítricos propios de la manzana verde, con un ligero final floral. Su paso en boca es fresco, buena armonía con el carbónico, y pequeñas notas de regaliz que le aportan una dosis de complejidad.

Ostras, si ya nos atrevemos en racimos clásicos para la elaboración de “Cavas” tradicionales, también lo podemos hacer con "Champagne", y uno de los que todos nos proponemos probar al menos una vez en la vida es "Louis Roederer" esta vez con el su "Vintage Rosé 2005" hecho con "Chardonay" y "Pinot Noir", aquí ya encontramos diferencias entre la elaboración de "Cavas" y los "Champagne". Estos últimos no maceran el todo el mosto con la piel de las uvas de color para obtener tonalidades rojas, sino lo que hacen es vinificar cada varietal por separado y mezclar vinos (blanco + negro = rosado). Le observamos un color que recuerda el del "Salmón", aromáticamente es complejo, con un recorrido que va desde los frutos rojos en frutos secos tostados, pasando por el camino por notas cremosas, de pastelería e incluso recuerdos vegetales y minerales. En boca destaca su acidez, la fruta fresca y volumen, de carbónico muy suave es cremoso largo y ligeras notas finales a tostados.

Va y ahora una sorpresa, el desconocido el "Charles de Cazanove" con Chardonay, Pinot Noir (predominante) y Pinot Meunier. De color salmón intenso, con extraordinarias notas de fruta confitada y equilibrio con la presencia persistente de pétalos de rosa. En boca es voluminoso, con un carbónico frágil y bien integrado, y persisten las notas florales, pétalos, y ligeros toques minerales que dejan un postgusto sorprenden.

Y por qué no acabar con un final de cine, de la mano de "Bollinger Rosé" con "Chardonay", "Pinot Noir" y destacan la presencia de "Pinot Meunier", con color cobre, notas aromáticas que hacen pensar en la crianza del vino, frutos secos y un ligero final de fruta fresca. En su paso en boca podemos experimentar su acidez muy integrada con el carbónico, que es suave y que destaca el tacto sedoso que nos deja, con un post gusto largo de final frutal.

Bueno pues, una cata en que hemos podido observar la amplitud en la elaboración tanto en varietales como en formas que nos han llevado a la mesa 8 expresiones diferentes pero todos con un elemento común, las "Burbujas Rosáceas".


No hay comentarios: